Wheel Wheel

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.herbadrug.sk. Obchodné podmienky (OP) vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľom) na jednej strane a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.herbadrug.sk. je:

Herba Drug s.r.o.

Mlynská 1335

053 11 Smižany

tel.: 053 44 34 360 – 2

e-mail: obchod@herbadrug.sk

IČO: 36 172 944

IČ DPH: SK7120001944

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel : Sro, vložka číslo 9294/V

Kupujúci (zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Herba Drug s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.herbadrug.sk. Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe potvrdenia objednávky. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim sa tieto riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Odstúpenie od zmluvy – Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa ustanovenia §12 odst. 1 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané písomne, e-mailom na obchod@herbadrug.sk, do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané aj s kópiou ústrižku od doručovateľa na vlastné poštové náklady kupujúceho. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar. Táto čiastka bude kupujúcemu poukázaná v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy prevodom na účet kupujúceho. Tovar je nutné zaslať na adresu Herba Drug s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany . Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený
 • tovar nie je originálne zabalený
 • tovar javí známky použitia
 • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Ceny

Všetky ceny za tovar uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH, ak nie je uvedené inak. K cenám sa účtuje doprava. Pokiaľ je objednávka potvrdená predávajúcim, platí cena, za ktorú bol tovar objednaný, bez ohľadu na zmeny. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.herbadrug.sk. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v ponuke alebo do vypredania zásob. V prípade, že sa na stránke objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a jeho cena sa odlišuje od obvyklej ceny, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0,-“ , „1,-“ alebo iná chybná cena, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale kupujúcemu ponúkne dodanie tovaru za cenu správnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Platobné podmienky

V internetovom obchode www.herbadrug.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 • Dobierka – peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.
 • Bankovým prevodom – po prijatí objednávky kupujúcemu zašleme číslo účtu a variabilný symbol – číslo objednávky , prostredníctvom ktorého bude platba spárovaná. Za tovar zaplatí kupujúci vopred na náš bankový účet . Po prijatí platby na náš bankový účet kupujúcemu odošlem tovar s tým, že ho budeme informovať o predpokladanom termíne doručenia zásielky.
 • Platba v hotovosti – táto platba sa môže použiť pri osobnom odbere tovaru priamo v niektorej z našich pobočiek: Herba Drug s.r.o., Mlynská 1335, Smižany alebo Herba Drug Trade s.r.o., Odbojárov 297, Topoľčany.
 • Platobná karta (online cez internet) – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite.
 • Pri objednávkach do Českej republiky po prijatí objednávky zašleme kupujúcemu všetky potrebné údaje potrebné k úhrade za objednaný tovar. Za tovar zaplatí vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby na náš bankový účet odošleme tovar s tým, že kupujúceho budeme informovať o predpokladanom termíne doručenia zásielky.

Dodacie podmienky

Tovar expedujeme spravidla od 2 - 6 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky, poprípade po autorizácii danej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. V prípade predĺženia dodacej lehoty, bude kupujúci informovaný predávajúcim. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, informujte nás čo najskôr telefonicky na č. 053 44 34 360 - 2 alebo na e-mailovú adresu: obchod@herbadrug.sk.

 

Internetový obchod www.herbadrug.sk dodáva tovar prostredníctvom:

Dopravu zásielok zabezpečujeme v závislosti od hmotnosti nakúpeného tovaru.

SLOVENSKO

Hmotnosť zásielky:        do 5 kg       kuriér do 10 kg

Cena:                                   3,90 €         4,90 €

Spôsob doručenia:          kuriér         kuriér

.

Expresný kuriér do 24 h (platí pre objednávky uhradené do 11.00 h pracovného dňa)

Hmotnosť zásielky:        do 2 kg          do 5 kg        do 10 kg

 

Cena:                                     6,90 €             7,20 €            7,80 €

 

 

Doručenie zabezpečujeme kuriérskou službou DPD. Platba za tovar je možná pri prevzatí objednávky kuriérovi (dobierka) alebo online vopred. Služba zahŕňa telefonické avizovanie príchodu kuriéra v deň dodania tovaru a bezpomocnú vynášku zásielky s hmotnosťou nad 30 kg až do bytu.

 

Osobný odber Topoľčany – zdarma

Herba Drug Trade s.r.o., Odbojárov 297, 955 01 Topoľčany pondelok – piatok: 8.00 – 15.00 h.

 

Osobný odber Smižany – zdarma

 

Herba Drug s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany pondelok – piatok: 7.00 – 15.00 h.

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

Hmotnosť zásielky:    do 5 kg      do 10 kg        do 20 kg        do 30 kg      do 40 kg      do 50 kg

 

Cena:                                5,90 €        6,49 €              6,99 €                7,49 €            7,99 €          8,99 €

 

V prípade objednania tovaru nad 50 kg bude zásielka prevyšujúca hmotnosť 50 kg rozložená do ďalšej zásielky podľa hmotnostných kategórií a vyššie uvedených cien. Doručenie zabezpečujeme kuriérskou službou Slovenskej pošty. Platbu za tovar je potrebné uskutočniť vopred online. Služba zahŕňa telefonické avízo príchodu kuriéra v deň dodania tovaru a vynášku zásielky s hmotnosťou nad 30 kg až do bytu.

 

 

EURÓPA

 

Hmotnosť:                do 5 kg        do 10 kg

 

Cena:                              28 €               40 €

 

V prípade objednania tovaru nad 10 kg bude zásielka prevyšujúca hmotnosť 10 kg rozložená do ďalšej zásielky podľa hmotnostných kategórií a vyššie uvedených cien.

 

SVET Hmotnosť:       do 5 kg      do 10 kg

Cena:                                49 €                79 €

 

V prípade objednania tovaru nad 10 kg bude zásielka prevyšujúca hmotnosť 10 kg rozložená do ďalšej zásielky podľa hmotnostných kategórií a vyššie uvedených cien.

Doručenie zásielok v Európskych krajinách a mimo Európy je možná iba po upresnení adresy, ceny a špecifických detailov doručenia.

Depo - 2,20 - zákazník si vyberie výdajné miesto.

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Ako záručný doklad slúži faktúra. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Záručná doba začína prevzatím tovaru od prepravcu. Pri kozmetických a drogistických výrobkoch doba použitia je určená podľa dátumu spotreby uvedeného na obale. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@herbadrug.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 053/4434360-2 . Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Herba Drug s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte sprievodný list , v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete. Ďalej priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V sprievodnom liste uveďte , akým spôsobom máme postupovať v prípade uznania reklamácie, či chcete výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí uveďte číslo účtu, na ktorý bude čiastka prevedená. Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám Vám budú spätne uhradené v prípade uznania reklamácie. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. Reklamácia sa vzťahuje len na vady materiálu či chyby výroby. Nevzťahuje sa na opotrebenie výrobku pri používaní, nesprávne ošetrovanie a chyby výrobku vzniknuté jeho používaním. Zo záruky sú vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou. Záruka zaniká ak je výrobok používaný k inému účelu ako bol vyrobený. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na predávajúceho, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

Herbadrug.sk ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Herbadrug.sk nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • závady spôsobené nesprávnym používaním

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. MENO A ADRESA ZODPOVEDNEJ OSOBY

Osoba zodpovedná v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj iné predpisy o ochrane údajov, je:

Herba Drug s.r.o.

Mlynská 1335

053 11 Smižany

Slovensko

IČO : 36 172 944

IČ DPH : SK2020032718

Tel.: +421 53 44 34 360 – 2

E-Mail: info@herbadrug.sk

Website: www.herbadrug.sk

 

 

VII. REGISTRÁCIA V ONLINE OBCHODE

 1. Opis a rozsah spracovania údajov

Na našej internetovej stránke ponúkame užívateľom možnosť registrovať sa zadaním osobných údajov do nášho online obchodu. Údaje sa zadávajú do vstupnej masky, odošlú sa k nám a uložia. Pri registrácii sa zhromažďujú tieto údaje:

(1) E-mailová adresa

(2) Meno a priezvisko

(3) Telefónne číslo

(4) Adresa

(5) Voliteľne ďalšia adresa

(6) Heslo

(7) Ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH

(8) Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov (áno/nie)

V čase registrácie budú uložené aj tieto údaje:

(1) IP adresa užívateľa

(2) Dátum a čas registrácie

V prípade online nákupov sa spracúvajú ešte nasledujúce údaje:

(1) Objednaný tovar

(2) Katalógová cena objednaného tovaru

(3) Predajná cena objednaného tovaru

(4) Celková suma objednávky

(5) Podrobnosti o objednaných položkách

(6) Fakturačná adresa

(7) Adresa doručenia

(8) Propagačné kódy na objednávku

(9) Spôsob platby

Pri objednávkach sa posielajú nasledujúce údaje na adresu auditorov, poskytovateľov platobných služieb a logistických spoločností. Okrem toho kontrolujeme bonitu, ak sa jedná o zálohový výkon:

(1) Krstné meno

(2) Priezvisko

(3) Adresa

(4) Celková suma objednávky

(5) Fakturačná adresa

Ostatné údaje sa nezdieľajú. Údaje sa poskytujú spoločnostiam v rámci Európskej únie alebo v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo spoločnostiam USA, ktoré sú certifikované na na ochranu súkromia – Privacy Shield. Zdieľanie informácii medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. Účelom zdieľania informácii je realizácia platby (s poskytovateľmi platobných služieb) alebo kontrola adresy a bonity (pri kontrolóroch adries a bonity), ako aj odoslanie objednávok. Právny základ tvorí 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) alebo 6 ods. 1 písmeno f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Keďže zdieľanie informácii je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, z tohto dôvodu neexistuje pre Vás možnosť nesúhlasu.

 1. Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ pre registráciu je súhlas užívateľa v súlade s 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Právny základ pre registráciu je súhlas užívateľa alebo 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) alebo 6 ods. 1 písmeno f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

 1. Účel spracovania údajov

Účel spracovania údajov je realizácia zmluvy.

 1. Dĺžka uloženia

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania.

 1. Možnosť nesúhlasu a odstránenia

Vzhľadom na to, že osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy, nemáte žiadne právo na námietku alebo ....

VIII. KONTAKTNÝ FORMULÁR A E-MAIL KONTAKT

 1. Popis a rozsah spracovania údajov

Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na zaznamenanie elektronických kontaktov. Ak užívateľ prijme túto voľbu, údaje zadané do vstupnej masky sa odošlú a uložia. Tieto údaje sú:

(1) Meno a priezvisko

(2) E-mailová adresa

(3) Adresa

(4) Otázka/správa

V čase online odoslania správy sú uložené aj tieto údaje:

(1) IP adresa užívateľa

(2) Dátum a čas registrácie

Prípadne môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V takomto prípade sa uložia osobné údaje odoslané užívateľom prostredníctvom e-mailu. V tomto prípade nie sú sprostredkované osobné údaje užívateľa tretím stranám. V tejto súvislosti neexistuje žiadne zverejnenie údajov tretím stranám. Údaje sa používajú výhradne na spracovanie konverzácie.

 1. Právny základ pre spracovanie údajoch

Právny základ pre spracovanie údajov je súhlas užívateľa v súlade s 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Právny základ pre spracovanie údajov, ktoré sú prenášané počas zasielania e-mailu, je súhlas užívateľa v súlade s 6 ods. 1 písmeno f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzavrieť zmluvu, dodatočným právnym základom pre spracovanie je Právny základ pre spracovanie údajov je súhlas užívateľa v súlade s 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

 1. Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky slúži výlučne na spracovanie na nadviazanie kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu to zahŕňa aj požadovaný legitímny záujem o spracovanie údajov.

Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania majú zabrániť zneužitiu kontaktného formulára a zabezpečiť bezpečnosť našich systémov informačných technológií.

 1. Dĺžka uloženia

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania. Pri osobných údajoch zo vstupnej masky kontaktného formulára a formulárov odoslaných prostredníctvom e-mailu, v tomto prípade, keď je ukončená konverzácia s užívateľom. Konverzácia je ukončení, keď je možné vyvodiť z okolností, že príslušné fakty boli konečne objasnené.

Dodatočne zhromaždené osobné údaje počas procesu odoslania budú vymazané najneskôr v lehote 30 dní.

 1. Možnosť nesúhlasu a odstránenia

Užívateľ má kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás užívateľ kontaktuje prostredníctvom e-mailu, môže kedykoľvek vzniesť námietky voči ukladaniu jeho osobných údajov. V takomto prípade nemôže pokračovať konverzácia ďalej.

Ak chcete odstúpiť od súhlasu, kontaktujte spoločnosť prostredníctvom dataprotection@herbadrug.sk.

Všetky osobné údaje uložené v priebehu nadviazania kontaktu budú v tomto prípade vymazané.

 1. WEBOVÁ ANALÝZA (GOOGLE ANALYTICS)
 2. Opis a rozsah spracovania údajov

Na zlepšenie funkčnosti našej internetovej stránky a na prispôsobenie sa potrebám našich zákazníkov používame službu Google Analytics. Všetky podrobnosti o ochrane osobných údajov služby Google Analytics nájdete na adrese:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Služba Google Analytics používa nasledujúce kategórie údajov:

(1) IP adresa

(2) Pôvod (krajina, okres a mesto)

(3) Jazyk

(4) Operačný systém

(5) Zariadenie (PC, tablet a smartfón vrátane rozlíšenia dimenzií/obrazovky)

(6) Prehliadač a všetky používané Add-ons

(7) Zdroje návštevnosti (sociálne siete napr. Facebook, vyhľadávače, použití internetové stránky, odber noviniek – Newsletter alebo partnerské programy)

(8) Správanie pri surfovaní (cieľové/navštívené stránky, cesty kliknutí, miery odchodov a doba pobytu)

(9) Číselné údaje o obrate (uloženie obratov v online obchode, prepočítavacie koeficienty)

Všetky tu uvedené údaje sú poskytované spoločnosti Google Inc. Účelom prevodu je analýza aktivít užívateľov na našej internetovej stránke (vrátane online obchodu). Právny základ prevodu je ochrana súkromia prostredníctvom Privacy Shield. Zdieľanie medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

 1. Právny základ pre spracovanie údajoch

Právny základ pre spracovanie údajov je súhlas užívateľa v súlade s 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

 1. Účel spracovania údajov

Účelom webovej analýzy je analyzovať správanie našich užívateľov s cieľom optimalizovať našu internetovú stránku.

 1. Dĺžka uloženia

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania alebo ak zrušíte súhlas zmazaním súboru Cookie.

 1. Možnosť nesúhlasu a odstránenia

Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov tak, že súbor Cookie vymažete. Ďalšie spôsoby zrušenia používania údajov nájdete na stránke:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

 1. DOPLNKY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ
 2. Popis a rozsah spracovania údajov

Na pritiahnutie pozornosti k našej reklame, na meranie úrovne úspešnosti našej reklamy a marketingu cieľových skupín používame doplnky sociálnych médií.

Nasledujúce údaje sa používajú pri analýze reklamy:

(1) Dátum a čas návštevy webovej stránky

(2) Typ a počet akcií (napr. zobrazenie stránky, registrácia, nákupný košík, nákup)

(3) Obsah navštívenej stránky (napr. nákupná cena, kategórie produktov)

(4) Navštívené stránky na našej internetovej stránke

(5) Frekvencia návštevnosti našej internetovej stránky (počet zobrazení)

(6) Typ zariadenia používaný na návštevu našej internetovej stránky

(7) Presmerovanie URL

(8) Indexovaný obsah sociálnych médií

Všetky tu uvedené údaje sa poskytnú prevádzkovateľovi doplnkov sociálnych médií. Cieľom prevodu je upozorniť na našu reklamu, merať úroveň úspešnosti našej reklamy a skupinového marketingu. Právny základ pre spracovanie je súhlas užívateľa v súlade s 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Pre prevádzkovateľa doplnkov sociálnych médií so sídlom v USA je právny základ ochrana údajov prostredníctvom Privacy Shield. Zdieľanie medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

 1. Právny základ pre spracovanie údajoch

Právny základ pre spracovanie údajov je súhlas užívateľa v súlade s 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

 1. Účel spracovania údajov

Analýza reklamy je zameraná na upriamenie pozornosti na našu reklamu, meranie úrovne úspešnosti našej reklamy a marketingu cieľových skupín.

 1. Dĺžka uloženia

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania alebo ak zrušíte súhlas zmazaním súboru Cookie.

 1. Možnosť nesúhlasu a odstránenia

Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov tak, že vymaže súbor Cookie.

Ďalšie spôsoby zrušenia používania údajov nájdete na adrese:

https://www.facebook.com/policy.php

https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

https://help.instagram.com/155833707900388

 1. ÚDAJE O UCHÁDZAČOCH O ZAMESTNANIE
 2. Popis a rozsah spracovania údajov

V procese podávania žiadostí sa zhromažďujú tieto osobné údaje:

(1) Kontaktné údaje – Meno a Priezvisko

(2) E-mail

(3) Životopis

(4) Odkaz

Tieto údaje sme dostali buď prostredníctvom elektronickej žiadosti o zamestnanie (napr. e-mail), poštou, osobným doručením alebo od osobného poradcu alebo online platformy.

 1. Právny základ pre spracovanie údajoch

Právny základ pre spracovanie údajov tvorí možná pracovná zmluva, ktorú by sme za daných okolností s vami uzavrieť. Právny základ v tomto zmysle tvorí plnenie zmluvy podľa 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

 1. Účel spracovania údajov

Údaje uchádzačov o zamestnanie slúžia na prilákanie zamestnancov a vytvorenie pracovnoprávnych vzťahov (uzatváranie pracovných zmlúv).

 1. Dĺžka uloženia

Osobné údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania alebo splnenie zákonných povinností o uložení alebo na ochranu právnych nárokov. Po uplynutí lehoty uchovávania sa tieto údaje vymažú.

 1. Možnosť nesúhlasu a odstránenia

Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom e-mailu na adresu: dataprotection@herbadrug.sk

XII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ak sa spracúvajú osobné údaje, ste dotknutý v zmysle nariadení GDPR a nasledujúce práva sú vám ako zodpovednému k dispozícií:

 1. Právo na informácie

Môžete požiadať zodpovednú osobu o potvrdenie spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Ak je takéto spracovanie k dispozícii, môžete požiadať o informácie prostredníctvom nasledujúcich oznámení:

(1) Účely, na ktoré sa spracúvajú osobné údaje

(2) Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú

(3) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, zverejnené alebo budú zverejnené

(4) Plánované obdobie uchovávania vašich osobných údajov alebo, ak nie sú k dispozícii konkrétne informácie, kritériá na určenie doby uchovávania

(5) Právo na opravenie alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, právo na obmedzenie spracovania zo strany zodpovedného alebo právo vzniesť námietky proti takémuto spracovaniu

(6) Právo na odvolanie sa u inštitúcie zodpovednej za dohľad

(7) Všetky dostupné informácie o zdroji údajov, ak osobné údaje nie sú zhromaždené od dotknutej osoby

(8) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 odsek 1 a 4 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a – prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike a rozsahu a zamýšľanom vplyve takéhoto spracovania na dotknutú osobu

Máte právo požadovať informácie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprostredkujú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V tejto súvislosti môžete požadovať príslušné záruky v súlade s článkom 46 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) v súvislosti so sprostredkovaním.

 1. Právo na nápravu

Máte právo na opravu a/alebo doplnenie vo vzťahu k zodpovednej osobe, ak spracované osobné údaje, ktoré sa vás dotýkajú, sú nesprávne alebo neúplné. Zodpovedná osoba musí bezodkladne vykonať opravu.

 1. Právo na obmedzenie spracovania

Za týchto podmienok môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov:

(1) Ak prevezmete na seba presnosť vašich osobných údajov po určitý čas, ktorý umožní zodpovednej osobe overiť správnosť osobných údajov

(2) Ak je spracovanie nezákonné

(3) Ak už zodpovedná osoba nepotrebuje osobné údaje za účelom spracovania, budete ich musieť uplatniť, vykonať alebo brániť pri právnych nárokoch

(4) Ak máte námietky voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a ešte nie je isté, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad vašimi dôvodmi

Ak je spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, obmedzené, tieto údaje sa môžu používať len s vaším súhlasom, alebo môžete uplatniť, vykonať alebo brániť právne nároky alebo môžete chrániť práva inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z iných dôvodov verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak je obmedzenie spracovania vykonané podľa hore uvedených predpokladov, budete poučený zodpovednou osobou pred tým, než bude zrušené obmedzenie.

 1. Právo na vymazanie
 2. a) Povinnosť vymazania

Môžete požiadať zodpovednú osobu, aby bezodkladne odstránila vaše osobné údaje a zodpovedná osoba ich musí bezodkladne odstrániť, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

(1) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

(2) Odvoláte svoj súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písmeno a alebo článku 9 ods. 2 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a neexistuje iný právny základ na spracovanie.

(3) Podľa článku 21 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) podáte námietky voči spracovaniu a neexistujú žiadne predchádzajúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo ste predložili námietku podľa článku 21 ods. 2 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) voči spracovaniu.

(4) Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne.

(5) Vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bude vyžadovať splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo podľa práva členských štátov, ktorému zodpovedná osoba podlieha.

(6) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli zhromaždené vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

 1. b) Informácie tretím stranám

Ak zodpovedná osoba zverejnila vaše osobné údaje a je podľa článku 17 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) zaviazaná k ich vymazaniu, tak pri náležitom zohľadnení dostupných technológií a nákladov na realizáciu prijme primerané opatrenia – vrátane technických opatrení – aby o tom informovala každého zodpovedného za spracovanie údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že vy ako dotknutá osoba ste od nej žiadali vymazanie všetkých spojení k týmto osobným údajom alebo kópiám alebo replikám týchto osobných údajov.

 1. c) Výnimky

Právo na vymazanie neexistuje, ak je spracovanie nevyhnutné:

(1) Uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií

(2) Splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo práve členských štátov, ktorému podlieha zodpovedná osoba, alebo na vykonávanie úlohy verejného záujmu, alebo ktorá sa vykonáva pri výkone verejnej moci, ktorá bola prenesená na zodpovednú osobu

(3) Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa článku 9 ods. 2 písmeno h a rovnako podľa článku 9 ods. 3 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR)

(4) Na archívne účely verejného záujmu, vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR), v akom právo uvedené podľa písmena a) pravdepodobne znemožní alebo vážne nepoškodí dosiahnutie cieľov tohto spracovania

(5) Na uplatnenie, vykonanie alebo bránenie právnych nárokov

 1. Právo na oznámenie

Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči zodpovednej osobe, je táto osoba povinná oznámiť túto opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie všetkým príjemcom, ktorým boli sprostredkované osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo nepredstavuje to neprimerané úsilie. Z daného vyplýva pre vás právo na oznámenie prostredníctvom zodpovednej osoby, aby ste o týchto príjemcoch boli informovaní.

 1. Právo na prenos údajov

Máte právo prijímať osobné údaje, ktoré poskytnete zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo prenášať tieto údaje inej osobe bez postihu prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorej boli sprístupnené osobné údaje, za predpokladu, že:

(1) Spracovanie súhlasu sa zakladá na článku 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) alebo článku 9 ods. 2 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) alebo článku 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR)

(2) Spracovanie sa vykoná automatizovanými prostriedkami

Pri výkone tohto práva máte tiež právo získať, aby sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, prenášali priamo z jednej osoby na druhú, pokiaľ je to technicky možné. Slobody a práva iných osôb nesmú byť dotknuté.

Právo na prenos údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov potrebných na plnenie úloh verejného záujmu alebo na výkon verejnej autority delegovanej na zodpovednú osobu.

 1. Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek z dôvodov, ktoré vznikajú z vašej konkrétnej situácie, vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písmeno e alebo f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Zodpovedná osoba nebude ďalej spracovávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo je spracovanie určené na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa vaše osobné údaje spracovávajú na účely priamej reklamy, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s priamou reklamou. Ak máte námietky voči spracovaniu na účely priamej reklamy, vaše osobné údaje nebudú už viac spracované na tieto účely.

Bez ohľadu na smernicu 2002/58/EG – máte možnosť uplatniť svoje právo na zrušenie v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom automatických postupov, ktoré používajú technické špecifikácie.

 1. Právo na zrušenie vyhlásenia o súhlase s ochranou údajov

Máte právo kedykoľvek zrušiť vyhlásenie o súhlase s ochranou údajov. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do zrušenia.

 1. Automatické rozhodovanie od prípadu k prípadu vrátane profilovania

Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré voči vám vyvinie právny účinok alebo vás ovplyvní podobným spôsobom. To neplatí, ak rozhodnutie:

(1) Sa vyžaduje na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a zodpovednou osobou

(2) Je povolené právnymi predpismi Únie alebo členského štátu, ktorému podlieha zodpovedná osoba a ak takéto právne predpisy obsahujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov

(3) S vaším výslovným súhlasom

Tiet rozhodnutia však nesmú byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR), pokiaľ platí článok 9 ods. 2 písmeno a alebo g a pokiaľ boli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov. Pokiaľ ide o prípady uvedené v odsekoch (1) a (3) prijme zodpovedná osoba primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov vrátane aspoň práva na získanie zásahu zodpovednej osoby, právo uviesť svoju vlastnú pozíciu a právo napadnúť rozhodnutie.

 1. Právo podať sťažnosť orgánu dohľadu

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný správny alebo súdny opravný prostriedok, máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, zamestnanie alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje GDPR. Orgán dohľadu, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa článku 78 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov GDPR.

 1. Žiadosť o informácie podľa nariadenia o ochrane osobných údajov

Môžete nám zaslať emailom na adresu dataprotection@herbadrug.sk žiadosť o informácie podľa Nariadenia o ochrane osobných údajov, kde je potrebné uviesť:

(1) Meno a priezvisko

(2) E-mailová adresa

(3) Adresa

(4) Miesto / Dátum vypísania žiadosti

(5) Podpis žiadateľa

Upozorňujeme, že my na ochranu vašich údajov môžeme vyhovieť vašej žiadosti o informácie len vtedy, ak meno a priezvisko, e-mailová adresa alebo adresa v tejto žiadosti zodpovedajú menovke a emailovej adrese, ktorú ste zaregistrovali. Informácie sú v súlade s článkom 15 DSGVO (GDPR).Žiadosť je možné zaslať e-mailom na Vami zadanú e-mailovú adresu alebo poštou Vami uvedenú poštovú adresu.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

V súlade s § 55 ods.5 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných Herba Drug , s.r.o. so sídlom Mlynská 1335, 053 11 Smižany, IČO:36172944 vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavenia vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Herba Drug , s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Aké cookies používame

Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa. Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie cookies

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača.

Záverečné ustanovenia

Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mail alebo sms správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

Obchodné podmienky (OP) sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú OP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením OP na www.herbadrug.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s OP a reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu. OP v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.02.2013 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

Obchodné podmienky platia od 01.02.2021

Prajeme vám príjemné nakupovanie v našom obchode !

Exkluzívne ponuky, odborné rady a tipy na tvoj e-mail