Wheel Wheel

Ochrana osobních údajů

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

V zásadě shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí funkčního webu, jakož i jeho obsahu a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pouze se souhlasem uživatele.

Výjimka platí v případech, kdy předchozí souhlas nelze získat z faktických důvodů a zpracování údajů je povoleno zákony.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, slouží článek 6 odst. 1 písmeno b Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů potřebných pro plnění smlouvy, které je subjekt údajů stranou, slouží jako právní základ článek 6 odst. 1 písmeno b Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR). To se vztahuje i na zpracování potřebné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která podléhá naší společnosti, slouží jako právní základ článek 6 odst. 1 písmeno c Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Pokud dochází ke zpracování za účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nemají přednost před prvním zájmem, pak slouží jako právní základ pro zpracování článek 6 odst. 1 písmeno f Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

 1. Vymazání údajů a délka uložení

Osobní údaje subjektu údajů se odstraní nebo zablokují, jakmile dojde ke smazání účelu uchovávání údajů. Takové uložení se kromě toho může uskutečnit, pokud to stanoví evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v předpisech podle práva Unie, zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléhá zpracovatel.

Blokování nebo vymazání údajů probíhá i tehdy, jestliže uplyne lhůta pro uchovávání stanovená uvedenými normami, pokud není další uchovávání údajů nutné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

 1. PŘÍPRAVA INTERNETOVÉ STRÁNKY A VYTVÁŘENÍ SOUBORŮ PROTOKOLŮ
 2. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém přístupu k naší internetové stránce náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému příchozího počítače. Přitom se shromažďují následující údaje:

(1) informace o typu prohlížeče a používané verzi

(2) operační systém uživatele

(3) poskytovatel internetových služeb uživatele

(4) IP adresa uživatele

(5) datum a čas přístupu

(6) internetové stránky, ze kterých uživatel přichází na naši internetovou stránku

(7) internetové stránky, které jsou přístupné systému uživatele prostřednictvím naší internetové stránky

Údaje jsou také uloženy v protokolových souborech našeho systému. Ukládání těchto údajů spolu s dalšími osobními údaji uživatele se neuskuteční.

 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro dočasné uchovávání údajů a souborů protokolů podléhá článku 6 odst. 1 písmeno f Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

 1. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nutné za účelem umožnění doručení internetových stránek do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele zachována po dobu trvání relace. Ukládání do protokolových souborů se provádí, aby se zajistila funkčnost internetových stránek. Kromě toho se údaje používají k optimalizaci internetových stránek a pro zajištění bezpečnosti našeho systému informačních technologií. Hodnocení údajů pro marketingové účely v tomto kontextu neprobíhá. Pro tyto účely podléhá náš systém článku 6 odst. 1 písmeno f Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

 1. Délka uložení

Údaje budou vymazány hned, jakmile již nejsou potřebné pro účely jejich shromažďování. V případě shromažďování údajů pro přípravu internetové stránky je to případ, kdy je příslušná relace ukončena. V případě ukládání údajů do protokolových souborů je to až po více než třiceti dnech. Z toho vyplývající ukládání je možné. V tomto případě budou IP adresy uživatelů vymazány nebo anonymizovány, aby nebylo dále možné identifikovat volajícího zákazníka.

 1. Možnost nesouhlasu a odstranění

Shromáždění údajů na přípravu internetové stránky a uchovávání údajů v protokolových souborech je naprosto nezbytné pro fungování internetové stránky. Z tohoto důvodu pro Vás neexistuje možnost nesouhlasu.

 1. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Kromě výše uvedených osobních údajů jsou na Vašem počítači během Vaší návštěvy naší webové stránky ukládány data, cookies nebo jiné technologie než pixely (dále jen „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory ukládané Vaším prohlížečem na Vašem zařízení pro účely uložení určitých informací nebo obrazových souborů, jako jsou pixely. Až příště navštívíte naši webovou stránku na stejném zařízení, budou informace uložené v cookies následně předány buď naší webové stránce (dále jen „vlastní cookies“) nebo jiné webové stránce, k níž cookies patří (dále jen „externí cookies“).

Prostřednictvím uložených a vrácených informací příslušná webová stránka pozná, že jste ji již dříve otevřeli a navštívili prostřednictvím prohlížeče, který na tomto zařízení používáte. Tyto informace využíváme, abychom byli schopni danou webovou stránku optimálním způsobem vytvořit a zobrazit, v souladu s Vašimi preferencemi. V tomto ohledu je na Vašem zařízení identifikován pouze samotný soubor cookie. Nad rámec výše uvedeného budou osobní údaje ukládány pouze s Vaším výslovným souhlasem nebo pokud to bude nezbytně nutné, abyste mohli využívat službu, která je Vám v této souvislosti nabídnuta a která je vámi využívána.

Tato webová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:

 • technické cookies (typ A);
 • funkční a výkonové cookies (typ B);
 • cookies založené na souhlasu (např. marketing) (typ C).

Více informací o nastavených a používaných typech cookies naleznete v popisu nástrojů implementovaných na našich webových stránkách v těchto zásadách o ochraně soukromí.

2.1.1 Technické cookies (typ A)

Technické cookies garantují funkce, bez nichž naše webové stránky používat zamýšleným způsobem nelze. Tyto cookies jsou používány výlučně námi, a představují tudíž vlastní cookies. To znamená, že všechny informace uložené v těchto cookies budou vráceny na naši webovou stránku. Ve svém prohlížeči však můžete cookies vypnout kdykoliv (viz níže). Právní základ zpracování Vašich osobních údajů: plnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.1.2 Funkční a výkonové cookies (typ B)

Funkční cookies umožňují naší webové stránce, aby uchovávala již poskytnuté informace (například zaregistrované přihlašovací jméno nebo výběr jazyka) a nabízela Vám vylepšené a více personalizované funkce vycházející z těchto informací. Tyto cookies shromažďují a ukládají pouze pseudonymizované informace, takže nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách.

Funkční a výkonové cookies, které se také nazývají „technické“ ve smyslu směrnice ePrivacy 2002/58 EC, při kterých požadování souhlasu není nutné.

2.1.3 Cookies založené na souhlasu (např. marketing) (typ C)

Cookies, které nejsou ani technické (typ A), ani se nejedná o funkční nebo výkonové cookies (typ B), budou používány pouze s Vaším výslovným souhlasem, např. marketingové cookies.

2.1.4 Správa a smazání všech cookies

Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby bylo obecně zakázáno ukládání cookies na Vašem zařízení a/nebo abyste měli pokaždé možnost se vyjádřit, zda s používáním cookies souhlasíte.

 1. NEWSLETTER – ODBĚR NOVINEK
 2. Popis a rozsah zpracování údajů

Existuje několik způsobů, jak se můžete bezplatně přihlásit k odběru našich novinek – Newsletter:

(1) Online přihlášení na naše internetové stránky

(2) Přihlášení v souvislosti s online registrací do našeho online obchodu

Při přihlášení k odběru novinek nám budou zaslány následující údaje z přihlašovacího formuláře:

(1) E-mailová adresa

(2) Jméno a příjmení

(3) Země

(4) Pohlaví

Kromě toho se při online registraci shromažďují následující údaje:

(1) IP adresa volajícího počítače

(2) Datum a čas registrace

Údaje budou použity výhradně pro zasílání novinek.

 1. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ zpracování osobních údajů po přihlášení uživatele k odběru novinek tvoří článek 6 odst. 1 písmeno a Obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

 1. Účel zpracování údajů

Uložení e-mailové adresy uživatele slouží k doručení novinek – Newsletter. Všechny ostatní údaje uvedené v VI.1. slouží pro volbu vhodného dopisu s novinkami.

 

 1. Délka uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účely jejich shromažďování. Shromážděné osobní údaje uživatele se proto uchovávají tak dlouho, dokud je aktivován odběr novinek.

 1. Možnost nesouhlasu a odstranění

Aktivovaný odběr novinek – Newsletter může dotyčný uživatel kdykoliv zrušit. Pro tento účel se v každém dopisu s novinkami – Newsletter nachází odpovídající odkaz.

K odhlášení se z odběru novinek máte navíc k dispozici i následující e-mailovou adresu:

dataprotection@herbadrug.sk

Exkluzivní nabídky, odborné rady a tipy na tvůj e-mail